Prisijungimo duomenys

Darbuotojų prisijungimo duomenys

Prisijungimo vardas
  Prisijungimo vardo struktūra: vardas.pavarde

PASTABA. Naudojamas pirmasis vardas ir pirmoji pavardė. Prisijungimo varde nenaudojami lietuviški simboliai. Visos raidės - mažosios.
Tokiu atveju, kai vartotojų vardai ir pavardės sutampa - tai sekančiam vartotojui suteikimas prisijungimo vardas iš pirmosios vardo raidės ir pilnos pavardės: v.pavarde

Prisijungimo slaptažodis
  Slaptažodis, jungiantis pirmą kartą, naudojamas toks: pirmosios dvi pavardės raidės (mažosiomis raidėmis ir be lietuviškų raidžių), 00 ir asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys. Pvz. asmeniui Vardas Pavardaitis slaptažodis būtų pa00xxxx (kur xxxx – paskutiniai keturi asmens kodo skaitmenys). Prisijungus pirmą kartą, slaptažodį reikia pasikeisti.
El. pašto adresas
  El. pašto adresą sudaro prisijungimo vardas su galūne "@go.kauko.lt": vardas.pavarde@go.kauko.lt